Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để thực hiện công viêc sửa chữa phục hồi vỏ hộp số thùng bóc vỏ 523.Db.920 của Phân xưởng Nguyên liệu -Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để thực hiện công viêc sửa chữa phục hồi vỏ hộp số thùng bóc vỏ 523.Db.920 của Phân xưởng Nguyên liệu -Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiện công việc: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để thực hiện công viêc sửa chữa phục hồi vỏ hộp số thùng bóc vỏ 523.Db.920 của Phân xưởng Nguyên liệu -Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Hạng mục công việc: Cung cấp vật tư máy móc và nhân công để thực hiện công viêc sửa chữa phục hồi vỏ hộp số thùng bóc vỏ 523.Db.920 của Phân xưởng Nguyên liệu -Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Sửa chữa phục hồi vỏ hộp số:  01 cái

– Thông số kỹ thuật: Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm như kích thước, dung sai, độ bóng các lỗ gia công, độ song song, đồng phẳng, vuông góc và khoảng cách các đường tâm theo hiện trạng thực tế hộp số có sẵn

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà cung cấp phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để sửa chữa phục hồi hộp số cho  phù hợp với yêu cầu.

– Vỏ hộp số sau khi sửa chữa phục hồi phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Sửa chữa phục hồi tại xưởng của nhà thầu.

– Địa điểm giao hàng:  Vận chuyển đi về do Tổng công ty tự thực hiện.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản thanh lý hợp đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh do một ngân hàng hợp pháp tại Việt Nam phát hành và được bên thuê chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày trong đó thời gian sửa chữa phục hồi là 20 ngày kể từ khi TCT giao hàng còn lại là thời gian nghiêm thu thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút, ngày 27 tháng  6  năm 2024.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons