Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368 VN cho các bơm tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368 VN cho các bơm tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc Dịch vụ chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368 VN cho các bơm  tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368 VN cho các bơm tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật khối lượng cu thể như sau:
Stt Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Khớp nối CK 368/VN – Pin 120; L =103 Bộ 03
2 Khớp nối CK 368/VN – Pin 140; L =125 Bộ 10
3 Khớp nối CK 368/VN – Pin 180; L= 130 Bộ 10
4 Bộ chốt (Bu lông) bao gồm: 01 đai ốc và 03 vòng đệm Kích thước: Ø 24×16×60 mm

Vật liệu: Thép SC 45

Bộ 50
  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các phụ tùng chế tạo phải đảm bảo lắp ghép đồng bộ vào thiết bị hiện có.

– Thiết bị sau khi được thay thế phu tùng, sửa chữa, lắp đặt xong phải đảm bảo làm việc ổn định, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

– Các vật liệu chế tạo đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.

– Các phụ tùng sau khi chế tạo xong phải có giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng do đơn vị sản xuất cấp.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Chế tạo tại xưởng của bên sản xuất, giao hàng và lắp đặt tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30’ ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons