Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy –  Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 dùng cho hòm phun bột máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Chế tạo theo mẫu khớp nối DN500, L=250 mm, PN10 = 01 Cái.

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các vật tư cung cấp dùng để chế tạo phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, đáp ứng các thông số kỹ thuật.

– Kiểu kết nối: mặt bích thép hai đầu.

– Vật liệu chế tạo: Cao su và các lớp bố vải gia cường chịu lực, chịu hóa chất.

– Sản phẩm sau khi chế tạo phải đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt phù hợp với thiết bị hiện có của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Gia công chế tạo tại xưởng của nhà thầu.

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng trên phương tiện của nhà thầu tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 45 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian giao hàng tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bao gồm cả nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h45phút, ngày 24 tháng 4 năm 2024.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons