Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu trục răng nghiêng và bánh răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh 523.Sc.931 tại Phân xưởng Nguyên liệu

Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu trục răng nghiêng và bánh răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh 523.Sc.931 tại Phân xưởng Nguyên liệu

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiện công việc: Dịch vụ chế tạo theo mẫu trục răng nghiêng và bánh răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh 523.Sc.931 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Hạng mục công việc: Chế tạo theo mẫu trục răng nghiêng và bánh răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Bánh răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh 523.Sc.931:  02 cái

+ Thông số kỹ thuật: Z161; M2; B55; Ø1=110mm; Ø2= 331mm; Thép 20XM hoặc tương đương; thấm Cacbon sâu 3mm

– Trục răng nghiêng cho hộp số sàng mảnh 523.Sc.931: 02 cái

+ Thông số kỹ thuật:  Z20; M2; L161,5; Øđỉnh răng = 47×60; Thép 20XM hoặc tương đương; thấm Cacbon sâu 3mm

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để chế tạo bánh răng và trục răng cho  phù hợp với yêu cầu.

– Bánh răng và trục răng được cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, theo đúng mẫu và yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu.

– Bánh răng và trục răng sau khi được lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam. Thị trấn Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày trong đó thời gian gia công chế tạo và giao hàng là 30 ngày
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày  21 tháng 12 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút, ngày 21 tháng  12  năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons