Thông báo mời thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư phụ tùng, máy móc và nhân công để thực hiện công việc lắp đặt và đường ống nước từ sau xử lý cấp 3 bộ phận nước thải về PX Nguyên liệu + đường nức VKB từ Nhà máy Điện cấp cho bộ phận xử lý nước thải Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư phụ tùng, máy móc và nhân công để thực hiện công việc lắp đặt và đường ống nước từ sau xử lý cấp 3 bộ phận nước thải về PX Nguyên liệu + đường nức VKB từ Nhà máy Điện cấp cho bộ phận xử lý nước thải Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư phụ tùng, máy móc và nhân công  để thực hiện công việc lắp đặt và đường ống nước từ sau xử lý cấp 3 bộ phận nước thải về PX Nguyên liệu + đường nức VKB từ Nhà máy Điện cấp cho bộ phận xử lý nước thải Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ cung cấp vật tư phụ tùng, máy móc và nhân công để thực hiện công việc lắp đặt và đường ống nước từ sau xử lý cấp 3 bộ phận nước thải về PX Nguyên liệu + đường nức VKB từ Nhà máy Điện cấp cho bộ phận xử lý nước thải Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật khối lượng cụ thể như sau:
STT TÊN HÀNG Số lượng ĐVT
1 Khảo sát dọn vệ sinh lấy mặt bằng thi công Công 3,0
2 Cắt sàn bê tông bằng máy, chiều dày sàn <=20cm . m 50,0
3 Phá dỡ móng các loại, móng bê tông không cốt thép m3 2,50
4 Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 225mm chiều dày 13,4mm m 123,70
5 Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 225mm, chiều dày 13,4mm cái 12,0
6 Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 160mm chiều dày 9,5mm m 689,0
7 Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 160mm, chiều dày 9,5mm cái 8,0
8 Lắp đặt ống nhựa HDPE phương pháp hàn gia nhiệt, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 110mm chiều dày 5,3mm m 456,50
9 Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 110mm, chiều dày 8,1mm cái 15,0
10 Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp móng đường ống m3 35,10
11 Đắp đất nền móng công trình, nền đường m3 9,60
12 Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt trung nhựa thâm phập, chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm 1m2 38,40
13 Vá mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn nhựa thâm nhập, chiều dày mặt đường đã lèn ép 4cm 1m2 38,40
14 Bê tông nền, đá 1×2, vữa BT M200, PCB30 m3 2,0
15 Nhân công sửa đường mương lắp đặt đường ống sau khi máy đào Công 10,0
  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Các mối hàn nhiệt phải đảm bảo yêu cầu và chất lượng.

– Các vật tư phụ, vật liệu cung cấp đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng.

– Hệ thống đường ống sau khi thi công xong phải đảm bảo thông tuyến đáp ứng được yêu cầu công nghệ.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Thi công và đặt tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30’ ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2024.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons