Thông báo mời thầu Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc vệ sinh xúc rửa bên trong lô nhiệt ép quang máy Xeo1

Thông báo mời thầu Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc vệ sinh xúc rửa bên trong lô nhiệt ép quang máy Xeo1

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc vệ sinh xúc rửa bên trong lô nhiệt ép quang máy Xeo1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục:

Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc vệ sinh xúc rửa bên trong lô nhiệt ép quang máy Xeo1 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Dùng hóa chất để súc rửa, tẩy cặn bám bên trong ruột lô nhiệt ép quang máy Xeo1 (số lượng: 01 lô – kích thước lô: Φ710×4050 mm)

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Hóa chất dùng để súc rửa, tẩy cặn bên trong lô nhiệt ép quang máy Xeo1 phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng, đảm bảo về chất lượng, số lượng, xuất xứ và tiêu chuẩn về an toàn với con người và môi trường.

– Lô sau khi được súc rửa phải đảm bảo các lớp cặn và tạp chất phải được loại bỏ, lô lắp trên máy đáp ứng tốt các yêu cầu về kỹ thuật công nghệ.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Thực hiện công việc tại xưởng mài lô – Xí nghiệp bảo dưỡng – Tổng công ty Giấy Việt Nam (điạ chỉ: thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: Từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 13h30 ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.829.637; Fax: 02103.829.637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 14h, ngày 18 tháng 4 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons