Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công chế tạo bánh răng tại lò Thu hồi NMĐ và cặp bánh răng cho 753.Ag.02 tại phân xưởng Bột NMG

Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công chế tạo bánh răng tại lò Thu hồi NMĐ và cặp bánh răng cho 753.Ag.02 tại phân xưởng Bột NMG

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng ăn khớp với các thanh răng của các bộ thổi bụi lò Thu hồi – Nhà máy Điện  và cặp  bánh răng cho 753.Ag.02 tại tuyến xử lý nước thải  phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu bánh răng ăn khớp với các thanh răng của các bộ thổi bụi lò Thu hồi – Nhà máy Điện và cặp bánh răng cho 753.Ag.02 tại tuyến xử lý nước thải  phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công  ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1 Bánh răng ăn khớp với các thanh răng của bộ thổi bụi lò hơi Thu hồi (chế tạo theo mẫu) m=6; Z=12 Cái 10
2 Cặp bánh răng đầu ra cho 753.Ag.02 cho tuyến xử lý nước thải phân xưởng Bột (chế tạo theo mẫu) m=2; Z1=68; Z2=13. Cặp 01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Các bánh răng của bộ thổi bụi lò Thu hồi và cặp bánh răng đầu ra của 752.Ag.02 sau khi chế tạo xong phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, lắp đặt đồng bộ với thiết bị trên dây chuyền sản xuất .

+ Bề mặt của các bánh răng phải thật nhẵn và không bị rỗ, nứt bề mặt.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 100% giá trị thanh lý hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 9 tháng 02 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 9 tháng 02 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons