Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện

Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ gia công, chế tạo các cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.                                                                                      

Cụ thể như sau:

1. Tên hạng mục: Dịch vụ gia công, chế tạo các cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.                                                                                      

2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

Chế tạo cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện = 42 Cái.

+ Kích thước: 270×140x55mm

+ Vật liệu: Gang chịu nhiệt.

3. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

Vật tư, vật liệu dùng để chế tạo các các cóc chèn cho hệ thống ghi lò của lò hơi Công nghiệp  – Nhà máy Điện phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng,đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc.

4. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Gia công chế tạo tạing của nhà thầu.

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng trên phương tiện của nhà thầu tại kho của Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng k t ngày nghiệm thu đưa vào s dụng.

– Điều kiện thanh toán: Trong thời gian 45 ngày kể từ khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian giao hàng tối đa 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày ký hợpđồng bao gồm cả nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.

6. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 03 tháng 7 năm 2024 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

7. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.

8. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h45phút, ngày 03 tháng 7 năm 2024.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons