Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ gia công, chế tạo các ốp, đai cho các ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:
STT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1

 

Ốp ống quá nhiệt của lò Động lực

KT: f38x1000x4mm

Vật liệu: thép ống đúc SC25

Cái 100
2 Đai giữ ốp ống quá nhiệt của lò Động lực

Vật liệu: thép SC25

Cái 300

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, vật liệu dùng để chế tạo các các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt của lò hơi Động lực – Nhà máy Điện phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng,đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 100% giá trị thanh lý hợp đồng.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 22 tháng 06 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons