Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt,…tại Nhà máy Điện

Thông báo mời thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt,…tại Nhà máy Điện

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt , các bạc chặn chân tấm bản cực lắng tĩnh Điện của lò hơi Động lực và đầu ống thổi bụi cho các bộ thổi bụi của lò hơi Thu hồi tại Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt, các bạc chặn chân tấm bản cực lắng tĩnh Điện của lò hơi Động lực và đầu ống thổi bụi cho các bộ thổi bụi của lò hơi Thu hồi tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

STT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
  Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt , các bạc chặn chân tấm bản cực lắng tĩnh Điện của lò hơi Động lực và đầu ống thổi bụi cho các bộ thổi bụi của lò hơi Thu hồi tại Nhà máy Điện  – Tổng công  ty Giấy Việt Nam:    
1

 

Ốp ống quá nhiệt của lò Động lực

KT: f38x1000x5mm

Cái 77
2 Đai giữ ốp ống quá nhiệt của lò Động lực Cái 324
 

3

Bạc chặn chân tấm bản cực lắng tĩnh Điện.

KT: f35x20x28mm

Bộ 600
4 Đầu ống thổi bụi f88mm của các  bộ thổi bụi lò hơi Thu hồi Chiếc 05

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, vật liệu dùng để chế tạo các các ốp, đai cho giàn ống quá nhiệt, các bạc chặn chân tấm bản cực lắng tĩnh Điện của lò hơi Động lực và đầu ống thổi bụi cho các bộ thổi bụi của lò hơi Thu hồi tại Nhà máy Điện phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng,đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 07 tháng 03 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.

6. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 07 tháng 03 năm 2022Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons