Thông báo mời thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, vật tư để sửa chữa lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS khu vực xử lý nước thải – PX Bột – NM Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, vật tư để sửa chữa lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS khu vực xử lý nước thải – PX Bột – NM Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiện công việc: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, vật tư để sửa chữa lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS khu vực sử lý nước thải – Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Hạng mục công việc: Dịch vụ khảo sát cung cấp thiết bị, vật tư để sửa chữa lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS khu vực sử lý nước thải – Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Kiểm tra, bảo dưỡng bộ lưu điện Santak C6K : 01 lần

–  Ắc quy 12V26Ah dùng cho bộ lưu điện Santak C6KS: 20 cái

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để cung cấp dịch vụ, vật tư thiết bị cho phù hợp với yêu cầu.

– Vật tư, thiết bị được cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, theo đúng yêu câu kỹ thuật.

– Các vật tư thiết bị cung cấp sau khi được lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian bảo hành: Ắc quy bảo hành 24 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 9h00 ngày 19 tháng 01 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h00 phút, ngày 19 tháng 01 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons