Thông báo mời thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm việc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm viếc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát cung cấp vật tư, thiết bị để sửa chữa, lắp đặt và đưa vào làm viếc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS tại khu vực nấu, rửa, sàng, tẩy bột và khu vực Xử lý nước thải tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

STT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1

 

Bo mạch điều khiển dùng cho bộ lưu điện Santak C10KS

 

Cái 02
2 Ắcquy ECOTEK, ECT-UP1226VA3, 12V26Ah cho bộ lưu điện Santak C10K

 

Cái 20
 

3

Phí kiểm tra cho bộ lưu điện Santak C10K

 

Lần 02

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, thiết bị để lắp đặt và đưa vào làm viếc bộ lưu trữ nguồn điện UPS dùng cho hệ thống điều khiển DCS phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng,đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng cho thiết bị kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 24 tháng 11 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons