Thông báo mời thầu: Dịch vụ sửa chữa hộp số và chế tạo lõi van điều khiển tại NMĐ

Thông báo mời thầu: Dịch vụ sửa chữa hộp số và chế tạo lõi van điều khiển tại NMĐ

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ sửa chữa hộp số của cầu trục vớt xỉ bể lắng lò Động lực và chế tạo bộ lõi van điều khiển nước cấp cho lò Thu hồi (553.F01V) tại Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sửa chữa hộp số của cầu trục vớt xỉ bể lắng lò Động lực và chế tạo bộ lõi van điều khiển nước cấp cho lò Thu hồi (553.F01V) tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
 

1

Hộp số cẩu xỉ than:

Phục hồi và sửa chữa các lỗ lắp ổ bi (10 lỗ) theo đúng kích thước và tọa độ ban đầu của nhà chế tạo trên máy doa CNC (sau khi hàn đắp lại các lỗ) (theo bản vẽ chi tiết kèm theo).

Bộ 01
2 Bộ lõi van 553F01V:

Chế tạo mới theo nguyên mẫu bằng vật liệu chịu nhiệt và áp suất cao (trên 100 bar). Van làm việc kép theo nguyên tắc đẩy – kéo cân bằng, dùng hai mặt côn làm kín, độ chính xác chế tạo cao (theo bản vẽ chi tiết kèm theo)

Bộ 01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Các lỗ lắp ổ bi của hộp số cẩu xỉ sau khi phục hồi, sửa chữa phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, lắp đặt đồng bộ với thiết bị của dây chuyền sản xuất.

+ Bộ lõi van 553F01V sau khi chế tạo mới phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, lắp đặt đồng bộ với thân van.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 30 đến 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 9 tháng 02 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 9 tháng 02 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons