Thông báo mời thầu: Gia công chế tạo theo mẫu giàn búa gõ các tấm bản cực và búa gõ khung dây rủ (hai trường) của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Thông báo mời thầu: Gia công chế tạo theo mẫu giàn búa gõ các tấm bản cực và búa gõ khung dây rủ (hai trường) của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Gia công chế tạo theo mẫu giàn búa gõ các tấm bản cực và búa gõ khung dây rủ ( hai trường) của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Gia công chế tạo theo mẫu giàn búa gõ các tấm bản cực và búa gõ khung dây rủ ( hai trường) của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

STT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
  Gia công chế tạo theo mẫu giàn búa gõ các tấm bản cực và búa gõ khung dây rủ ( hai trường) của lắng tĩnh điện lò hơi Động lực:    
1

 

Tay búa f120x50x300mm Cái 72
2 Tấm ốp tay búa 10x230x90mm Bộ 30
 

3

Trục đỡ tay búa f20x100mm Cái 72
 

4

 

Bạc lót trục đỡ tay búa f30x25mm

Cái 144
5 Bạc lót tay búa f30x20mm Cái 72
6 Vòng đệm phẳng Cái 144
7 Bạc 02 nửa gối đỡ trục búa gõ f90x60mm Bộ 16
8 Thanh đỡ gối Cái 64
9 Bạc đỡ gối f25x13x21mm Cái 64
10 Gối đỡ khung dây rủ Bộ 24
11 Bulong chịu lực M12x60mm (lắp cho ốp tay búa) Bộ 180
12 Bulong chịu lực M12x120mm (lắp cho gối đỡ) Bộ 64
13 Bulong chịu lực M16x120mm (lắp cho gối đỡ khung dây rủ) Bộ 48

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Vật tư, vật liệu dùng để chế tạo các phụ tùng của hệ thống búa gõ tấm bản cực và khung dây rủ của lắng tĩnh điện lò Động lực – Nhà máy Điện phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng,đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu, lắp ráp đồng bộ với thiết bị hiện có của chủ đầu tư, đảm bảo đáp ứng tốt với môi trường làm việc.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons