Thông báo mời thầu gói thầu: Băng dính các loại

Thông báo mời thầu gói thầu: Băng dính các loại

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Băng dính các loại

Nhà thầu tham gia chỉ định nhà cung cấp: công ty TNHH đầu tư và phát triển An Duy

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ yêu cầu

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng hoặc theo tiến độ yêu cầu của bên mua.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389,

– Thi gian phát hành HSYC t ngày 30/ 01/ 2024 đếntrước 9h15 phút ngày 05/ 02/2024.              

Địa điểm phát hành h sơ mi thu: Phòng Vt tưnguyên liệu – Tổng công ty Giy Việt Nam (Th trn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Th).

5. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h15 phútngày 05/ 02 /2024.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có trên trên tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons