Thông báo mời thầu gói thầu: Bạt che mưa.

Thông báo mời thầu gói thầu: Bạt che mưa.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Bạt che mưa.

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 09h00’ ngày 28/12/2021 đến trước 9h15’ ngày 05/01/2022.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan qua địa chỉ gmail.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

– Điện thoại: 0917 370 601/0210 3830 389; Fax: 02103 829 516;

5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h15’ ngày 05/01/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons