Thông báo mời thầu gói thầu: Bộ đo mức và bộ đo lưu lượng hãng Yokogawa.

Thông báo mời thầu gói thầu: Bộ đo mức và bộ đo lưu lượng hãng Yokogawa.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Bộ đo mức và bộ đo lưu lượng hãng Yokogawa.

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo hồ sơ yêu cầu

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 23 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán: Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán. Đợt 2: Thanh toán nốt 70% sau khi có thông báo giao hàng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389,

– Thi gian phát hành HSYC t ngày 12/06/2023 đếntrước 9h00 phút ngày 19/06/2023. Địa điểm phát hành hsơ mi thu: Phòng Vt tư nguyên liệu – Tổng công ty Giy Việt Nam (Th trn Phong Châu – Phù Ninh – PhúTh).

5. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00 phútngày 19/06/2023.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons