Thông báo mời thầu gói thầu: Bột giấy sợi ngắn đã tẩy trắng

Thông báo mời thầu gói thầu: Bột giấy sợi ngắn đã tẩy trắng

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Bột giấy sợi ngắn đã tẩy trắng

Nhà thầu tham gia chỉ định nhà cung cấp: Công ty TNHH Giấy và bột giấy Toàn Cầu;

– Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu cụ thể theo thư mời chào giá.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01/2024.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập kho và bên mua nhận đầy đủ bộ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389,

– Thi gian nộp chào giá muộn nhất trước 09 giờ ngày    22/01/2024.

5. Thư chào giá của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00 phútngày      22/ 01/2024.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên trên tham dự vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons