Thông báo mời thầu gói thầu: Các thiết bị điều khiển lập trình gồm 07 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Các thiết bị điều khiển lập trình gồm 07 mục.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Các thiết bị điều khiển lập trình gồm 07 mục.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Mục 1,2,3,4,5,7 trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bê ký hợp đồng và nhận được tạm ứng.

+ Mục 6 trong vòng 20-24 tuần kể từ khi hai bên ký hợp đồng và nhận được tạm ứng.

– Thời gian thanh toán:

+ Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng mua bán.

+ Đợt 2: Thanh toán nốt 70% còn lại của hợp đồng trước khi giao hàng.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định nhà cung cấp.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 01 tháng  3 năm 2023 đến trước 9h00’ ngày  08   tháng 3 năm 2023.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389/0989637820;        Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 08 / 3 /2023.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons