Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh cũ thành nhà tắm tập thể khu vực Nhà máy Điện

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh cũ thành nhà tắm tập thể khu vực Nhà máy Điện

Tên bên mời thầu: Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                  Fax: 02103829177;

Website: www.vinapaco.com.vn

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh cũ thành nhà tắm tập thể khu vực Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

        – Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • Trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút ngày 12 /4/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 19 /4/2023.
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3830 120.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu: Không.
 3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00  phút ngày 19 /4/2023.
 4. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30  phút ngày 19 /4/2023.

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons