Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống, rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống, rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                  Fax: 02103829177;

Website: www.vinapaco.com.vn

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống, rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng;

1.Cải tạo, sửa chữa hệ thống bể phốt, cống, rãnh thoát nước, chỉnh trang hạ tầng thoát nước khu tập thể 3 tầng;

        – Nội dung và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu: Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được phê duyệt.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  • Trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút ngày 4/10/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 16/10/2023.
  4. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Xây dựng cơ bản – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3830 120.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 đồng.
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00  phút ngày 16/10/2023.

9.Thời điểm mở thầu:  9 giờ 30  phút ngày 16/10/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons