Thông báo mời thầu: gói thầu: Cáp cao su mềm và Vật tư đồ điện gồm 05 mục

Thông báo mời thầu: gói thầu: Cáp cao su mềm và Vật tư đồ điện gồm 05 mục

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cáp cao su mềm và Vật tư đồ điện gồm 05 mục

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Mục 1, 2 và 3 giao hàng trong vòng 05 ngày. Mục 4 và 5 giao hàng trong vòng 8 – 10 tuần kể từ ngày hợp đồng được hai bên ký kết.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào g cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầuMột giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 09h00’ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến trước 9h00’ ngày7 tháng 12 năm 2021.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu Phù Ninh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0912 13 09 76;     Fax: 02103 829 516;

5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phảiniêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 7/12/2021.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons