Thông báo mời thầu gói thầu: “Chăm sóc cây xanh môi trường tại Tổng công ty”.

Thông báo mời thầu gói thầu: “Chăm sóc cây xanh môi trường tại Tổng công ty”.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: “Chăm sóc cây xanh môi trường tại Tổng công ty”.

Khu vực và vị trí thực hiện chăm sóc vừa hoa cây cảnh có kèm theo hồ sơ mời chào giá.

Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong quý II năm 2022.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  3.   Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thông tin liên hệ: Văn phòng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ)

  1. Thời gian phát hành HSMCG: Từ ngày 21 tháng 03 năm 2022 đến trước 9 giờ, ngày 25 tháng 03 năm 2022.
  2. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Văn phòng trước 9h30 ngày 26/03/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Email: vp.bb@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons