Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ lữ hành chặng TP. Hồ Chí Minh đi Lào Cai và Phú Thọ cho Hội nghị khách hàng năm 2022

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ lữ hành chặng TP. Hồ Chí Minh đi Lào Cai và Phú Thọ cho Hội nghị khách hàng năm 2022

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ lữ hành chặng TP. Hồ Chí Minh đi Lào Cai và Phú Thọ cho Hội nghị khách hàng năm 2022.
  2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
  3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/11 ÷ 20/11/2022.
  4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế
  5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập; Báo cáo tài chính năm 2019 không lỗ;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

– Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Ngày 22/09/2022.
  2. Thời gian nhận HSDT: 09h00 ngày 29/09/2022 đến 09h00 ngày 04/10/2022.

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0833.858.858      –       Fax: 0210.3829177.

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons