Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ Lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2023

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ Lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2023

  1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ Lữ hành cho Hội nghị khách hàng năm 2023.
  2. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.
  3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12 ÷ 10/12/2023.
  4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế
  5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.

  1. Thời gian phát hành HSMT: 09 giờ 15 phút ngày 09/10/2023.
  2. Thời gian nhận HSDT: 09 giờ 15 phút ngày 09/10/2023 đến 09 giờ 15 ngày 19/10/2023.

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu được gửi theo địa chỉ:

Phòng Thị trường – Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0833.858.858      –     Fax: 0210.3829177.

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons