Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 45 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 45 mục.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177 Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp hóa chất, dụng cụ dùng cho phân tích phòng thí nghiệm gồm 45 mục.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến trước 9h00’ ngày 19 tháng 4 năm 2021.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0912 130 976/0210 3830 389;     Fax: 02103 829 516

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 19 tháng 4 năm 2021.
  4. Thời điểm mở thầu: 09h15’ ngày 19 tháng 4 năm 2021.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons