Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu đấu thầu hạn chế về việc: Cung cấp sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022, cụ thể như sau:

  1. Thông tin cơ bản:

Tên gói thầu: Cung cấp các sản phẩm vở ô ly, vở kẻ ngang năm 2022.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

– Số lượng vở:

+ Vở ô ly loại 48 trang (không kể bìa), kích thước 170x240mm: 37.000 quyển.

+ Vở kẻ ngang loại 80 trang (không kể bìa), kích thước 175x250mm: 33.000 quyển.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

  1. Yêu cầu đối với nhà thầu:

2.1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trên 2 năm);

– Hạch toán tài chính độc lập, Báo cáo tài chính năm gần nhất không lỗ;

– Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2.2. Yêu cầu đối với hàng hóa:

– Hàng mới 100% đảm bảo quy cách, chất lượng, mẫu mã thiết kế, in logo thương hiệu theo đúng yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể:

          + Vở ô ly 48 trang (không kể bìa) loại 4 ly. KT: 170x240mm, bìa bằng giấy Ivory in theo mẫu, ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng có độ trắng 90-92% ISO, định lượng 70 g/m².

          + Vở kẻ ngang 80 trang (không kể bìa). KT: 175x250mm, bìa bằng giấy Ivory in theo mẫu, ruột vở làm bằng giấy Bãi Bằng có độ trắng 90-92% ISO, định lượng 58 g/m².

  1. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu:

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 21/ 4 /2022 đến trước 9h30’ ngày 28/ 4 /2022.

– Thời gian mở thầu: Mở công khai lúc 10h05’, ngày 28/ 4 /2022 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Hồ sơ dự thầu phải được đựng trong phong bì dán kín, có niêm phong đến khi được mở công khai tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.  Hồ sơ gửi về địa chỉ:

Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.3830.389            

Xin trân trọng cảm ơn./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons