Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp sơn, chổi quét sơn, chổi lăn sơn các loại.

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp sơn, chổi quét sơn, chổi lăn sơn các loại.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755; Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp sơn, chổi quét sơn, chổi lăn sơn các loại.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2021 đến trước 9h00’ ngày 02 tháng  7  năm 2021.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0917 370 601/ 0210 3830 389; Fax: 02103 829 516

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 02 tháng 7  năm 2021.
  4. Thời điểm mở thầu: 09h15’ ngày 02 tháng 7  năm 2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons