Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Van bi, Bộ nguồn và Vật tư các loại gồm 17 mục

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Van bi, Bộ nguồn và Vật tư các loại gồm 17 mục

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177  Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp Van bi, Bộ nguồn và Vật tư các loại gồm 17 mục.

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời chào giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8h 30’ ngày 4/11/2021 đến trước 9h 00’ ngày 11/11/2021.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0912 130 976/0210 3830 389;                   Fax: 02103 829 516

  1. Hồ sơ của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h00’ ngày 11 /11/2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons