Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư gồm 04 mục.

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vật tư gồm 04 mục.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư gồm 04 mục.

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh(Theo điều 16 Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam).

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024đến trước 09 giờ 00 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào g: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Phù Ninh – Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389; Fax: 02103 829 516;

Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

5. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 09 giờ 00 phút 20 tháng 6 năm 2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons