Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vòng bi chữ thập

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp vòng bi chữ thập

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp vòng bi chữ thập

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6-8 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng canh tranh.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 03 năm 2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2022.

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào giá: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0912530087;     Fax: 02103 829 516;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

  1. Hồ sơ chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phải niêm phong, dán kín và gửi về địa chỉ phát hành hồ sơ trước 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 03 năm 2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons