Thông báo mời thầu gói thầu: Cước vận chuyển nội địa 12 cont 20 ft tuyến Cảng Hải Phòng – Phù Ninh, Phú Thọ

Thông báo mời thầu gói thầu: Cước vận chuyển nội địa 12 cont 20 ft tuyến Cảng Hải Phòng – Phù Ninh, Phú Thọ

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cước vận chuyển nội địa 12 cont 20 fttuyến Cảng Hải Phòng – Phù Ninh, Phú Thọ

Danh mục dịch vụ, yêu cầu cụ thể theo Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: Tháng7/2024 .

Hình thức thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất giao hàng về đến kho và bên mua nhận đủ hồ sơ thanh toán.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầuMột giai đoạn một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh: Từ 09h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 28 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0773266336        Email: xnkhn.vinapaco@gmail.com.

5. Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh của nhà thầu phảiniêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Kinh doanh-Xuất nhập khẩu trước 9h00’ ngày 28/6/2024.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.



Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons