Thông báo mời thầu gói thầu: Đạm ure

Thông báo mời thầu gói thầu: Đạm ure

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Đạm ure

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

– Hàng được đóng trong bao chất dẻo chống ẩm và bảo đảm đủ bền đến khi sử dụng, trên bao phải có đầy đủ mác mã của nhà sản xuất.

– Đạm Urê phải ở dạng hạt tơi, không được vón cục

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 19  tháng  3  năm 2021 đến trước 09 giờ 20 phút, ngày   26  tháng 3 năm 2021.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168, 0210 3830 389;

– Mọi chi tiết xin liên hệ nhận hồ sơ Phòng Vật tư nguyên liệu –TCT Giấy Việt Nam

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 20 phút, ngày 26    tháng  3    năm 2021
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 25 phút, ngày 26    tháng    3  năm 2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons