Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của PX Giấy – Nhà máy Giấy.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của PX Giấy – Nhà máy Giấy.

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-GVN.PT ngày 10/01/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của PX Giấy -Nhà máy Giấy;

Tổng công ty Giấy Việt Nam Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của PX Giấy – Nhà máy Giấy. Cụ thể như sau:

  1. Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177

Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của

PX Giấy – Nhà máy Giấy.

  1. Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể: theo Hồ sơ yêu cầu.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX)

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01năm 2023 tại Phòng TCKT – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có thể nhận HSYC qua email)

– Thời hạn nhận HSĐX: Trước 16 giờ ngày 18 tháng 01 năm 2023.

  1. Hình thức HSĐX

HSĐX phải để trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng TCKT, Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ đề xuất” Gói thầu: Dịch vụ bảo hiểm mọi rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc của PX Giấy – Nhà máy Giấy.

 

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong HSĐX của nhà cung cấp trước thời điểm mở HSĐX.

Thông tin liên hệ: Phòng TCKT – Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons