Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối hai nửa răng trong cho nhông vần thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối hai nửa răng trong cho nhông vần thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê thực hiện công việc: Chế tạo theo mẫu khớp nối hai nửa răng trong cho nhông vần thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Hạng mục công việc: Dịch vụ chế tạo theo mẫu khớp nối hai nửa răng trong cho nhông vần thùng bóc vỏ 523.Db.920 tại Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật:

– Khớp nối hai nửa răng trong cho nhông vần thùng: 01 bộ

– (Kích thước: Ø390x320mm; M=4; Z=60).

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Nhà thầu phải đến khảo sát thực tế tại hiện trường để chế tạo khớp nối hai nửa răng trong cho phù hợp với yêu cầu.

– Khớp nối được cung cấp phải mới 100% chưa qua sử dụng, theo đúng mẫu và yêu câu kỹ thuật, tiêu chuẩn vật liệu.

– Khớp nối sau khi được lắp đặt phải phù hợp với thiết bị hiện có, làm việc ở trạng thái ổn định, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được các yêu cẩu của người sử dụng.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại xường của bên B.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và bên B xuất hóa đơn GTGT. Giá trị bảo hành là 05% (năm) giá trị thanh lý hợp đồng.

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
  2. Thời gian nộp báo giá: Trước 10h00 ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637

  1. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  2. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons