Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cổ góp mô tơ nâng hạ gầu cẩu trục lăn 2 dầm (cẩu bùn môi trường) Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cổ góp mô tơ nâng hạ gầu cẩu trục lăn 2 dầm (cẩu bùn môi trường) Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cổ góp mô tơ nâng hạ gầu cẩu trục lăn 2 dầm (cẩu bùn môi trường) Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cổ góp mô tơ nâng hạ gầu cẩu trục lăn 2 dầm (cẩu bùn môi trường) Lò hơi Động lực – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:
TT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1 Cổ góp mô tơ nâng hạ gầu cẩu trục lăn 2 dầm (Cẩu môi trường) Lò động lực – Nhà máy Điện.

Kích thước: 140x83x40

Bộ 01

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Nhà cung cấp khảo sát cụ thể tại thiết bị để chế tạo cổ góp phù hợp với các yêu cầu.

+ Cổ góp sau khi chế tạo xong phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng, lắp đặt đồng bộ với thiết bị trên dây chuyền sản xuất.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h15 phút ngày 11 tháng 11 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons