Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế và in thiệp chúc mừng năm mới 2022

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế và in thiệp chúc mừng năm mới 2022

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phòng Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829.755   Fax: 0210.3829.177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ thiết kế và in thiệp chúc mừng năm mới 2022

Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức đơn giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  4. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 11 /10/2021 đến trước 9 giờ 30 phút ngày  15 /10/2021.
  5. Địa điểm phát hành hồ sơ: Ban Tuyên giáo – Truyền thông, Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hoặc tải về từ website: www.vinapaco.com.vn Điện thoại: 0210.3830.389.
  6. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 15 /10/2021.
  7. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05 phút ngày 15 /10/2021 tại phòng họp Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực tham gia gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Chi tiết xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons