Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt cho Tổng công ty Giấy Việt Nam – khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt cho Tổng công ty Giấy Việt Nam – khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                Fax: 02103829177;

Website: www.vinapaco.com.vn

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt cho Tổng công ty Giấy Việt Nam – khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng.

Nội dung chính của gói thầu:

 • Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập số liệu vùng dự án.
 • Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ phục vụ việc lập hồ sơ.
 • Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt cho Tổng công ty Giấy Việt Nam – khu vực sản xuất Giấy Bãi Bằng.
 • Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép.
 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • Trong vòng 60 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ) kể từ ngày ký hợp đồng phải hoàn thành hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt trình cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm tra, thẩm định.
 • Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung và yêu cầu tiến độ quy định của cơ quan cấp phép.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện gói thầu đến khi hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt của Tổng công ty Giấy Việt Nam được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Tổng công ty được nhận giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt mới.
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
 2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 10 giờ 00 phút ngày 04/7/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 13/7/2022.
 4. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 0814888258.
 5. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 đồng.
 6. Bảo đảm dự thầu: Không.
 7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 13/7/2022.
 8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút ngày 13/7/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons