Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ cắt cỏ, phát quang, dọn vệ sinh

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ cắt cỏ, phát quang, dọn vệ sinh

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ cắt cỏ, phát quang, dọn vệ sinh.

– Khu vực và vị trí và khối lượng công việc cần thực hiện có kèm theo hồ sơ mời chào giá.

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh

Thông tin liên hệ: Văn phòng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam ( Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ)

  1. Báo giá cạnh tranh của nhà thầu được niêm phong, dán kín và được gửi về Văn phòng trước 09h ngày     24  /3/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Email: vp.bb@vinapaco.com.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons