Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ, chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368/VN cho các bơm trên dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ, chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368/VN cho các bơm trên dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ, chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368/VN cho các bơm trên dây chuyền sản xuất tại  Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Tên gói thầu : Dịch vụ, chế tạo theo mẫu bộ khớp nối CK 368/VN cho các bơm trên dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

– Địa điểm thực hiện: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Thời gian bảo hành: 12 tháng

– Điều kiện thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm bàn giao đưa vào sử dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà thầu 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05% giá trị còn lại chủ đầu tư sẽ thanh toán khi nhà thầu hoàn thành trách nhiệm bảo hành.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, trong đó thời gian chế tạo và giao hàng là 10 ngày.
  2. Địa điểm nhận hồ sơ mời thầu: Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: đến trước 09 giờ 15 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.
  4. Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 09 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons