Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25 đến cốt 20,6 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25 đến cốt 20,6 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25 đến cốt 20,6 để tăng năng lực chứa của hồ tại  Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầuDịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25 đến cốt 20,6 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 2. Loại gói thầu

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 11 tháng 02 năm 2022 đến 9 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2022.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo .com.vn
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 7. Bảo đảm dự thầu: không
 8. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 30 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2022
 9. Thời điểm mở thầu: 10giờ 00 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons