Thông báo mời thầu Gói Thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc gia công khoan lỗ theo mẫu các mặt bích thép của bộ trao đổi nhiệt 532He tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói Thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc gia công khoan lỗ theo mẫu các mặt bích thép của bộ trao đổi nhiệt 532He tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thực hiện hạng mục công việc: Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc gia công khoan lỗ theo mẫu các mặt bích thép của bộ trao đổi nhiệt 532He tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

  1. Tên hạng mục: Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và nhân lực để thực hiện công việc gia công khoan lỗ theo mẫu các mặt bích thép của bộ trao đổi nhiệt 532He tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc, thông số kỹ thuật: Khoan lỗ các mặt bích thép như sau:

– Gia công lỗ mặt bích tấm dày 32 mm = 02 cái;  (906 lỗ)

– Gia công lỗ mặt bích tấm dày 8 mm = 09 cái;    (4.077 lỗ)

  1. Yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng:

– Sản phẩm sau khi khoan xong phải đồng tâm với nhau từ mặt bích 30 mm đến mặt bích 8 mm đảm bảo lắp được các ống trao đổi nhiệt.

– Kích thước theo bản vẽ số 0-25299 b (bản vẽ Bên A cấp)

– Yêu cầu khi khoan xong làm sạch ba via, độ bóng  Δ 3

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Địa điểm thực hiện: Tại xưởng của Nhà thầu

– Địa điểm giao hàng: Giao hàng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam điạ chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. (Thời gian giao hàng là 15 ngày).

– Thời gian bảo hành:

+ Không yêu cầu bảo hành.

– Điều kiện thanh toán:

+ Trong vòng 45 ngày kể từ khi hai bên ký hồ sơ quyết toán và Bên B giao cho Bên A hóa đơn GTGT, Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị quyết toán.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể cả thời gian nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 9h30 ngày 31 tháng 8  năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Các bản báo giá phải được dán kín và có dấu niêm phong.
  4. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 9h 45 phút, ngày 31 tháng 8 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons