Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ đo, kiểm tra, phân tích độ rung của Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ đo, kiểm tra, phân tích độ rung của Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam cần thuê: Dịch vụ đo, kiểm tra, phân tích độ rung của Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

  1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ đo, kiểm tra, phân tích độ rung của Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ tại Phân xưởng Điện máy – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Khối lượng công việc cần thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:
STT Tên vật tư, thiết bị ĐVT S.l
1

 

Dịch vụ đo, kiểm tra, phân tích độ rung của Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ tại Phân xưởng Điện máy –  Nhà máy Điện – Tổng công  ty Giấy Việt Nam Lần 05

* Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tuabin đối áp và Tuabin ngưng tụ sau khi được đo, kiểm tra và phân tích độ rung phải đảm bảo chạy ổn định, độ rung nằm ở mức thấp nhất hoặc dưới mức cho phép của tiêu chuẩn và đáp ứng các thông số vận hành do bên A qui định.

+ Bên B phải đo đạc, đưa ra các biểu đồ đánh giá và các báo cáo phân tích về nguyên nhân gây ra độ rung cho các Tuabin.

  1. Các điều khoản và điều kiện thương mại:

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói

– Địa điểm giao hàng: Tại  Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ.

– Điều kiện thanh toán: từ 45 ngày kể từ khi hai bên lập biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sửa dụng, Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp đến 95% giá trị thanh lý hợp đồng. 05 giá trị thanh lý hợp đồng còn lại Tổng công ty Giấy Việt Nam sẽ thanh toán cho nhà cung cấp khi hoàn thành trách nhiệm bảo hành. hoặc khi nhà cung cấp nộp thư bảo lãnh bảo hành do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, được chủ đầu tư chấp nhận.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
  2. Thời gian nộp báo giá: Đến 10h00 ngày 12 tháng 04 năm 2022 tại Xí nghiệp Bảo dưỡng, Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ. Điện thoại: 02103829637; Fax: 02103829637.
  3. Thời gian mở chào hàng cạnh tranh: 10h30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2022.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons