Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ đo kiểm xạ khu vực làm việc, kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế và hiệu chuẩn máy đo bức xạ

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ đo kiểm xạ khu vực làm việc, kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế và hiệu chuẩn máy đo bức xạ

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;       Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ đo Kiểm xạ khu vực làm việc, kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế và hiệu chuẩn máy đo bức xạ (đo đánh giá an toàn bức xạ môi trường xung quanh khu vực sử dụng nguồn phóng xạ);

(Theo Quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 14 của Thông tư 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng).

  1. Nội dung chính của gói thầu: Đo kiểm xạ khu vực làm việc, kho nguồn phóng xạ, đọc liều kế và hiệu chuẩn máy đo bức xạ tại cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  3. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất, và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.
  5. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 9 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2020 đến trước 10 giờ ngày 09 tháng 11 năm 2020 (trong giờ hành chính).
  6. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122  hoặc  0888506980.

  1. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09 tháng 11 năm 2020.
  2. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2020, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons