Thông báo mời thầu Gói thầu: : Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: : Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu cánh quạt khói lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
 2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến trước thời điểm đóng thầu.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 02103829637; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 7. Bảo đảm dự thầu: không
 8. Thời điểm đóng thầu: 10h30 ngày 8 tháng 04 năm 2021
 9. Thời điểm mở thầu: 10h45 ngày 8 tháng 04 năm 2021

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons