Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ giám định Dăm mảnh và Gỗ cây nguyên liệu giấy năm 2024

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ giám định Dăm mảnh và Gỗ cây nguyên liệu giấy năm 2024

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ giám định Dăm mảnh và Gỗ cây nguyên liệu giấy năm 2024.

– Danh mục dịch vụ giám định cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện Hợp đồng và thời gian thanh toán:

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục giấy tờ thanh toán theo quy định cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định Nhà cung cấp.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h 00’ ngày 19 tháng  03 năm 2024 đến trước 9h 00’ ngày 26 tháng 03 năm 2024.

– Địa điểm phát hành Hồ sơ yêu cầu: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103830389/0912 13 09 76;        Email: vattunguyenlieu@gmail.com.

  1. Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu phải niêm phong, dán kín và được gửi về Phòng Vật tư nguyên liệu trước 9h 00’ ngày 26/03/2024.

          Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons