Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ khảo sát, tư vấn, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT (công nghệ thông tin); đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng toàn diện CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ khảo sát, tư vấn, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT (công nghệ thông tin); đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng toàn diện CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Trụ sở chính: 25A Lý Thường Kiệt, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 024.38247773              – Fax: 024.38260381

Nhà máy sản xuất: Thị trấn Phong Châu, H.Phù Ninh, T.Phú Thọ

Điện thoại: 02103.829755              – Fax: 02103.829177

Mã số thuế: 2600357502

 1. Tên gói dịch vụ: Dịch vụ khảo sát, tư vấn, đánh giá hiện trạng hệ thống CNTT (công nghệ thông tin); đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng toàn diện CNTT vào hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

 

 1. Phạm vi công việc: (chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
 2. Lập đề cương nhiệm vụ tư vấn khảo sát, đánh giá, xây dựng mục tiêu cho gói dịch vụ.
 3. Khảo sát hiện trạng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Giấy Việt Nam.
 4. Đánh giá hiện trạng, hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Giấy Việt Nam. So sánh tiềm năng chuyển đổi số của TCT GVN với mô hình chuyển đổi số chung và của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp tương tự.
 5. Xây dựng sơ bộ mục tiêu, kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong 3-5 năm cho Tổng công ty đảm bảo có tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với mô hình hoạt động của DN

III. Yêu cầu về hồ sơ năng lực với nhà cung cấp dịch vụ/chuyên gia tư vấn:

 1. Là đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân và năng lực, hoạt động tư vấn độc lập về lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp;
 2. Có đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn, triển khai về hệ thống CNTT và quản trị doanh nghiệp.
 3. Có kinh nghiệm tư vấn triển khai các dự án về CNTT, ERP, EAP, tư vấn chuyển đổi số…cho các đơn vị sản xuất kinh doanh công nghiệp, lâm nghiệp … ưu tiên kinh nghiệm đối với các dự án đã triển khai cho khối các Doanh nghiệp nhà nước có mô hình tổ chức tương tự TCT Giấy VN.
 4. Gửi kèm hồ sơ là tóm tắt quy mô, kết quả các dự án tư vấn đã thực hiện/lịch sử triển khai; Danh sách các chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện gói dịch vụ có năng lực đảm bảo thực hiện cho dự án kèm các chứng chỉ văn bằng;
 5. Kết nối: Thực hiện kết nối, cho phép bên mời thầu tham quan/phỏng vấn với khách hàng/dự án mà nhà đơn vị đã triển khai tư vấn.
 6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ sự thầu gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có đóng dấu giáp lai.

 1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08h00 ngày 18/6/2022 đến trước 09h00

ngày 27/6/2022.

 1. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu:

Ban Công nghệ thông tin – Văn phòng – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: 0243.9345038 – Fax: 0243.8360381

VII. Giá bán 01 bộ hồ sơ: 0 VNĐ.

VIII. Đảm bảo dự thầu: Không.

 1. Thời điểm đóng thầu: 09h15 ngày 27/6/2022
 2. Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 27/6/2022.

 

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam kính mời các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn có đủ năng lực, tư cách pháp nhân tham gia gửi hồ sơ, khảo sát, chào thầu dịch vụ.

Mọi ý kiến khác cần làm rõ đề nghị liên hệ: Ban Công nghệ thông tin – Văn phòng TCT Giấy Việt Nam.

Điện thoại: 0243.9345038 – Email: cntt@vinapaco.com.vn

Trân trọng./.

 

 

Phụ lục 01.

CHI TIẾT PHẠM VI CÔNG VIỆC, MỤC TIÊU GÓI DỊCH VỤ (THAM KHẢO)

 

 1. Lập đề cương nhiệm vụ các nội dung tư vấn: khảo sát, đánh giá, xây dựng mục tiêu cho gói dịch vụ.

– Lập đề cương nhiệm vụ các nội dung tư vấn: Các công việc khảo sát, đánh giá, xây dựng mục tiêu để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

 1. Khảo sát hiện trạng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Giấy Việt Nam;

Thực hiện theo đề cương được phê duyệt gồm một số nội dung:

– Thu thập thông tin về mô hình quản trị sản xuất kinh doanh, chiến lược và định hướng SXKD của Tổng công ty Giấy VN.

– Khảo sát về việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị thành viên khối sản xuất công nghiệp (bao gồm cả các đơn vị sản xuất tại Phú Thọ và Hà Nội)

– Khảo sát về việc ứng dụng CNTT tại các đơn vị khối sản xuất lâm nghiệp (bao gồm cả các đơn vị thành viên thuộc TCT Giấy Việt Nam tại các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc).

 1. Đánh giá việc áp dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Giấy Việt Nam;

3.1 Đánh giá hiện trạng về hệ thống CNTT, dự kiến gồm:

+ Đánh giá hiện trạng quản lý Tài Sản IT: Đánh giá về quản lý Máy tính & Thiết bị ngoại vi – Đánh giá về quản lý Máy chủ Server – Đánh giá về quản lý Dây cáp Mạng nội bộ và mạng bên ngoài – Đánh giá về quản lý Thiết bị Mạng nội bộ và mạng bên ngoài – Đánh giá về quản lý Hệ thống truyền thông – Telephone – Đánh giá về quản lý Nhân sự IT (Vai trò/ trách nhiệm/ Mô tả công việc)

+ Đánh giá hiện trạng về Vận hành hệ thống CNTT : – Đánh giá về Quản lý cấu hình hệ thống IT – Đánh giá về Cách giám sát hệ thống IT – Đánh giá về Hoạt động bảo trì hệ thống – Đánh giá về Cách đối phó với các sự cố IT – Đánh giá về Cách truy cập mạng (Firewall) – Đánh giá về Nhật ký vận hành (Log file) – Đánh giá về Quản lý Virus máy tính – Đánh giá về Phân quyền truy cập phần mềm – Đánh giá về Phân quyền truy cập thư mục và file – Đánh giá về Phần mềm cài đặt – Đánh giá về Truy cập hệ điều hành máy chủ – Đánh giá về Hoạt động backup lưu trữ dữ liệu – Đánh giá về Quản lý phát triển phần mềm – Đánh giá về Hỗ trợ phần mềm – Đánh giá về Quản lý cơ sở dữ liệu Database – Đánh giá về Quản lý sự thay đổi hệ thống IT – Đánh giá về Dịch vụ bên ngoài Email/ Website – Đánh giá về Môi trường vật lý IT – Đánh giá về Đào tạo nâng cao nhận thức an toàn thông tin

+ Đánh giá hiện trạng về Kế hoạch, Chính sách và thủ tục CNTT: Đánh giá về Lập kế hoạch an ninh hệ thống IT – Đánh giá về quản lý Định danh và Mật khẩu truy cập – Đánh giá về quản lý Chính sách CNTT – Đánh giá về quản lý Thủ tục vận hành CNTT – Đánh giá về quản lý Thỏa thuận dịch vụ IT – Đánh giá về quản lý Tài chính ngân sách IT – Đánh giá về Phương pháp quản lý Dự án IT – Đánh giá về Quản lý Mua sắm & Hợp đồng đối tác/ Nhà cung cấp

3.2 Đánh giá hiện trạng về hiệu quả áp dụng CNTT phục vụ cho quản trị sản xuất kinh doanh, dự kiến gồm:

– Phân tích/đánh giá mức độ số hóa dữ liệu đầu vào, xây dựng tiêu chuẩn cho việc số hóa bộ dữ liệu đầu vào cho các hệ thống đang sử dụng.

– Đánh giá, xác định mức độ ưu tiên triển khai, số hóa nguồn dữ liệu phát sinh với tin học hóa một số công đoạn/nghiệp vụ.

– Khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu quả các hệ thống phần mềm đang được áp dụng: Quản trị tài chính kế toán, kho, bán hàng, logistic…; Phân tích, đánh giá khả năng mở rộng, phát triển tương ứng với định hướng/chiến lược SXKD của TCT.

– Đánh giá mức độ phù hợp, khả năng tích hợp thống nhất giữa các hệ thống phần mềm quản trị khối sản xuất với hệ thống phần mềm quản trị khối lâm nghiệp và các hệ thống phần mềm khác hiện đang sử dụng.

– Việc đánh giá dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc/và trong ngành.

3.3 So sánh hiện trạng và tiềm năng áp dụng CNTT tại TCT Giấy VN với mô hình chuyển đổi số của khối các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, lâm nghiệp có mô hình tổ chức tương tự TCT Giấy VN

 1. Xây dựng sơ bộ mục tiêu, kế hoạch chuyển đổi số trong 3-5 năm cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

Trên cơ sở đánh giá, phân tích hiện trạng việc áp dụng CNTT cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam và tiềm năng áp dụng chuyển đổi số, đơn vị tư vấn xây dựng sơ bộ mục tiêu, kế hoạch chuyển đổi số trong 3-5 năm cho Tổng công ty Giấy Việt Nam đảm bảo một số yếu tố: khả thi, hiệu quả, phù hợp với mô hình và năng lực hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons