Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ kiểm định các thiết bị chịu áp lực, lò hơi, hệ thống lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ kiểm định các thiết bị chịu áp lực, lò hơi, hệ thống lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm định các thiết bị chịu áp lực, lò hơi, hệ thống lạnh của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ yêu cầu.

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hai bên ký hợp đồng đến 31/12/2024.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
 3. Đơn vị nhận HSYC: Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo Quy chế mua sắm của Tổng công ty.

Hồ sơ đề xuất: Gồm 01 bộ gốc, 02 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

 1. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 05 năm 2024 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2024.
 2. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 829 755/ 0913508277

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 0,0 VNĐ
 2. Bảo đảm dự thầu: Không
 3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2024.
 4. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên nêu trên tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons