Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thẩm định giá tài sản là giá trị sản lượng rừng trồng đối với diện tích 1.472,8 ha tại các Công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thẩm định giá tài sản là giá trị sản lượng rừng trồng đối với diện tích 1.472,8 ha tại các Công ty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúThọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thẩm định giá tài sản giá trị sảnlượng rừng trồng đối với diện tích 1.472,8 ha tại các Côngty lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túihồ

Thông tin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán Tổng côngty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, PhúThọ).

+ Điện thoại: 0210 3830 389,

Thi gian phát hành HSMT từ ngày 11/8/2023 đến trước 9h00 ngày 23/8/2023.              

Địa điểm phát hành hồ mời thầu: Phòng Tài chính kếtoánTổng công ty Giấy Việt Nam (Thị trấn Phong ChâuPhù NinhPhú Thọ).

5. Hồ đề xuất của nhà thầu được niêm phong, dán kín được gửi về Phòng Tài chính kế toán trước 9h00 ngày 23/8/2023.

​​Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mờinhà thầu tên trên tham dự vào thời gian địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons