Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới 2023

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới 2023

– Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103.829.755; Fax: 02103.829.177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ thiết kế, in lịch treo, lịch để bàn, túi đựng lịch độc quyền và thiệp chúc mừng năm mới 2023.

* Danh mục hàng hóa: Theo hồ sơ mời thầu đính kèm.

* Yêu cầu sản phẩm:

– Đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, tính thẩm mỹ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có).

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 03 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.
  4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 13/9/2022 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 19/9/2022.
  5. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Tuyên giáo Truyền thông – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hoặc tải về từ website: www.vinapaco.com.vn
  6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.
  7. Bảo đảm dự thầu: Không
  8. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 19/9/2022.
  9. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 35 phút, ngày 19/9/2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Xem tại đâyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons